หนังสือมอบฉันทะโจรสลัด – กระจกอย่างเป็นทางการ

หนังสือมอบฉันทะโจรสลัด - กระจกอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์ Pirate Bay Proxy หรือเว็บไซต์ Pirate Bay เป็นสำเนาต้นฉบับของเว็บไซต์ The Pirate Bay ในแง่ของเนื้อหา. ความแตกต่างที่สำคัญคือชื่อโดเมนที่แตกต่างจากเว็บไซต์เดิม. หัวข้อ Pirate Bay Proxy นั้นเก่าแก่เกือบจะเหมือนกันกับ TPB. เราจะครอบคลุมด้านเทคโนโลยีบางประการของโดเมนและ …

หนังสือมอบฉันทะโจรสลัด – กระจกอย่างเป็นทางการ อ่านเพิ่มเติม »