Pirate Bay Proxy – Gương chính thức

Pirate Bay Proxy - Gương chính thức

Trang web nhân bản Pirate Bay Proxy hoặc Pirate Bay về cơ bản là một bản sao chính xác của trang web The Pirate Bay ban đầu về nội dung của nó. Sự khác biệt chính là tên miền khác với trang web gốc. Chủ đề Pirate Bay Proxy đã cũ gần như toàn bộ sự tồn tại của TPB. Chúng tôi sẽ đề cập đến một số khía cạnh công nghệ của các lĩnh vực và …

Pirate Bay Proxy – Gương chính thức Đọc thêm »